Management of Projects

beheer, advies, training, onderzoek

Ontwikkelde hulpmiddelen voor project management

In het onderzoek zijn sinds 2007 een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die de prestaties van projecten in de voorbereiding en de uitvoering mogelijk kunnen verbeteren. We zijn in staat om deze gereedschappen bij u te introduceren en ze een integraal onderdeel te laten worden van uw project management aanpak.

 1. Quick Reference Card Project Steering Committees: De quick reference card is bedoeld om governance en ondersteuning te verlenen bij het bereiken van de doelen van de financier met inachtnemeing van de belangen van de stakeholders (Stoppels, 2023).
 2.  
 3. TOE Framework: een framework bestaande uit 47 elementen verdeeld over drie categorieen te weten: Technische complexiteit, Organisatorische complexiteit en Externe complexiteit. Het framework kan ingezet worden om bij aanvang van het project een inschatting te maken van de verwachte complexiteit en op basis van die verwachting de aanpak aan te passen (Bosch-Rekveldt, 2011).
 4.  
 5. Succes criteria: het is van het grootste belang om vooraf de succes criteria van het project te kennen. Afhankelijk van de criteria zal de aanpak anders zijn (Arkesteijn, 2009; Bakker et al., 2010).
 6.  
 7. Succes factors: de succes factoren helpen mede het succes te realiseren. Een integrale aanpak, vroege betrokkenheid, een grondige front-end development fase en veel aandacht voor het team en haar samenhang.
 8.  
 9. Social Network Analysis: het vergroten van de effectiviteit van de organisatie door middel van een vergelijking van het business process model met de daadwerkelijke sociale samenhang in het team. De gewenste situatie wordt vergeleken met de werkelijke situatie ten einde de effectiviteit te vergroten (Wang, 2015; Bakker et al., 2015).
 10.  
 11. Case Base project survey: ten einde een grondige analyse van de projectafhandeling en de resultaten te kunnen doen is een uitgebreide survey ontworpen. Mettertijd zullen alle geanalyseerde projecten, met goedvinden van de eigenaars, (anoniem) in de database worden opgenomen. Met deze database hopen we de prestaties van projecten uiteindelijk te kunnen verbeteren (Bosch-Rekveldt en Bakker, 2015).
 12.  
 13. RECAP: Relational Capability tool is een hulpmiddel om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te kunnen analyseren op basis van een aantal kenmerken die maatgevend blijken te zijn voor een langdurige collaboratie tussen beide partijen (Suprapto, 2015).
 14.  
 15. Q-sort perspectives: een al lang bestaande methode (1930) om subjectieve meningen van betrokkenen te kunnen peilen en te kunnen correleren. Vraagt geen grote datasets, maar een goed ontwikkelde vragenlijst en een nauwgezet geselecteerde lijst van respondenten.
 16.  
 17. Veiligheid in de bouw: essentieel voor project succes is in onze overtuiging het veilig uitvoeren, lees zonder ongevallen of dodelijke ongelukken, van het project. Die houding zal van hoog tot laag niet alleen moeten worden uitgedragen, maar ook daadwerkelijk geleefd en getoond. Uit ervaring en uit observaties hebben we een aantal kenmerkende activiteiten ontwikkeld die het veiliger realiseren behulpzaam kunnen zijn (Hertogh, Bakker, de Man en Scholten, 2015).
 18.  
 19. Small projects: kleine projecten zijn niet alleen maar kleine uitvoeringen van grote projecten. Kleine projecten vragen een andere aanpak. In onze overtuiging moet alles op het gebied van project management uit de kast gehaald worden om succes te realiseren in kleine projecten, maar geschaald. Niets overslaan, maar de aanpak aanpassen aan de omstandigheden (Bakker et al., 2015).
 20.  
 21. Fit for purpose: geldt zowel voor grote als kleine, simpele en complexe projecten, maar ook voor onze aanpak in het begeleiden van uw projecten. Oplossingen en advies op maat, fit for purpose.