Management of Projects

beheer, advies, training, onderzoek

Curiculum Vitae Prof. Dr. Hans L.M. Bakker

Mijn naam is Hans Bakker. Ik ben geboren in 1955, ben weduwnaar met drie inmiddels volwassen dochters. Ik ben geboren in Amsterdam, maar heb gewoond in Amstelveen, daarna weer in Amsterdam, in Naarden, in Singapore, in Den Haag en nu in Voorburg.

Mijn middelbare schoolopleiding heb ik genoten op het St. Ignatiuscollege in Amsterdam. Vervolgens heb ik natuurkunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit alwaar ik ook gepromoveerd ben in de Vaste Stof Natuurkunde. Na mijn periode aan de universiteit heb ik een baan aanvaard binnen Shell Research. In de loop der jaren ben ik doorgeschoven van research, naar meer operationele en managerial taken. Een aantal jaren ben ik Vice President geweest voor Contracting and Procurement. Mijn laatste job was Project Manager Offices and Change van het Winning Innovation NL project bij Shell Global Solutions BV te Rijswijk. Per 31 december 2014 heb ik de Shell dienst na bijna dertig jaar verlaten om me volledig aan het hoogleraarschap te kunnen wijden.

Vanaf 1 september 2007 ben ik namelijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) met als leeropdracht Management of Engineering Projects eerst binnen de faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering. Vanaf 1 juli 2014 is de leerstoel ondergebracht bij de faculteit Civiele Techniek en daar heb ik nu een 80% aanstelling (CiTG). Vanaf September 2019 ben ik voorzitter van de Sectie Integraal Design en Management (IDM).

De andere 20% van mijn tijd besteed ik aan mijn adviesbureau Management of Projects, waar deze website aan gewijd is. Inmiddels neemt het aantal opdrachten toe en ben ik alweer bijna voltijds bezig. Maar aarzel niet, we vinden altijd wel een gaatje.

Daarnaast vervul ik nog een aantal extra onbezoldigde taken op het gebied van project management:

    Lid redactieraad View on Value (DACE)
    Lid IPMA/PMI Research Platform

Per 1 september 2022 ben ik officieel met emeritaat, maar omdat er nog geen opvolger was is mij gevraagd om nog 2 dagen per week de sectie te blijven leiden. Maar met ingang van 1 september 2023 laat ik ook die taken achter me en zal ik nog slechts 1 a 2 dagen per maand in Delft zijn om de laatste promovendi te begeleiden. Daartoe heb ik de mogelijkheid tot 31 augustus 2027. En dat zal ik dan ook blijven doen. Maar de dagelijkse routine zal zich meer gaan richten op de hobbies.

Op het persoonlijke vlak ben ik geinteresseerd in sport (hockey, tennis en skiën). In mijn schaarse vrije tijd houd ik van lezen en knutselen (RhB Albulabahn).

Veel lees en surf plezier.

Contact details: stuur een e-mail naar onderstaand adres en we reageren zo snel mogelijk